De Tijd

Beleidsmakers bepalen wat lobbymachines vermogen, en niemand anders.

Volgens professor Ive Marx is België een lobbycratie, maar die metafoor klopt niet. Al is het streven om de beïnvloeding van het beleid uit de schemerzone te halen terecht.