De avonden voor de nachten

12/01/2007

Yves Leterme heeft ons, charmant als steeds, het voorrecht verleend om op onze dagelijkse tredmolen vanaf 1 januari niet enkel een tandje bij te steken, maar meteen een heel tandwiel. Hij sprak zelf van een kamwiel. De klankkleur van dit woord geeft inderdaad beter het effect weer dat de verwerkelijking van deze boodschap op ons leven en onze liefdes zal blijken te hebben. Ik ben alvast begonnen aan “Kentering van een huwelijk” van Sandor Marai.

Vandaar dus dat bloggen een nog schaarser genot dreigt te worden dan voorheen, tenzij ik een methode vind om ofwel immuun te worden aan slaapgebrek, ofwel om M. zodanig te beïnvloeden dat hij ‘s nachts geen aandrang meer voelt om wakker te worden. Beide opties  zijn echter, ik weet het, hoog gegrepen. Bovendien bevinden wij ons in een periode waar nieuwjaarsrecepties de avonden opeisen. Omdat ik nooit geschikt zal zijn om enig politiek mandaat te voeren, voel ik mij gelukkig niet verplicht om al te zeer uit te blinken in aanwezigheid op dergelijke bijeenkomsten. Respect voor zij die er voluit in vliegen!

Vorige dinsdag speechte Yves voortreffelijk bij de verzamelde havengemeenschap, die met zijn duizendtweehonderden was samengestroomd in het Antwerpse Hilton. Ware het niet voor mijn baas, de aanwezigheid van de mooie CD&V-district-Antwerpen-lijsttrekster Ann Vylders en natuurlijk het feit dat ze altijd een mooi boek voorzien achteraf, ik was thuis gebleven. Volgende maandag doet VOKA het en dat mag ik ook niet missen. Ik ben van plan het daarbij te laten, op de CD&V-receptie in de oude terminal op de luchthaven van Zaventem na. Tenzij iemand mij kan binnenloodsen op de nieuwjaarsreünie van Miss België. Of de party na de verkiezing van de schoonste boerin van ‘t land. De winnares mag Hilde De Sutter, de twaalfde mythe van de landbouwsector, altijd komen vervoegen op ons kabinet. Ik heb nog plaats in mijn kantoor…

Straks een glas drinken bij een verjaarde vriend en op naar een weekend vol e-vignetstudie, parketgeboen én gelukkig ook de literatuur.

Vermoeid neemt voorlopig afscheid van u

Karel