De Koninklijke Marine

Economische betekenis en structuur

Dit boek maakt deel uit van een reeks publicaties over de Nederlandse maritieme cluster. De reeks beoogt een fundamentele bijdrage te leveren aan de discussie rond het Nederlandse overheidsbeleid ter zake en biedt als startpunt een objectieve evaluatie van het huidige relevante nationale, regionale en Europese overheidsbeleid. In dat kader werd ook de directe en indirecte economische betekenis van de Koninklijke Marine berekend.

De uiteindelijke beleidsanalyse heeft tot doel een stevig onderbouwd antwoord te formuleren op de volgende vragen: Maakt het huidige Nederlandse overheidsbeleid een duurzame groei van de maritieme cluster mogelijk? Hoe kunnen de maritieme ondernemers gestimuleerd worden tot meer ondernemerschap? Wat zijn de verwachte economische baten van dergelijk beleid voor de Nederlandse economie? Wegen deze extra baten op tegen de budgettaire inspanningen die hiervoor nodig zijn?


Uitgever

Delft University Press

Publicatiedatum

1999